Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Facilities Management Awards 2017 - Ceremony

10 Οκτ. 2017,gazARTE Live
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα Facilities Management Awards 2017 είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fmawards.gr/

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications