Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Hellenic Responsible Business Awards 2019 - Ceremony

21 Φεβ. 2019,Anais Club

Παρευρεθείτε στη μεγάλη βραδιά των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων για να χειροκροτήσετε και να εμπνευστείτε από όλες τις συνεργασίες που οδηγούν την Ελλάδα από το εγώ στο εμείς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.responsiblebusiness.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications