Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Hellenic Responsible Business Awards 2018

15 Φεβ. 2018,Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Τα βραβεία που αναδεικνύουν τις ιδέες και τις συνεργασίες κάθε Υπεύθυνης Επιχείρησης η οποία δεσμεύεται στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης. Για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα από το εγώ στο εμείς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.responsiblebusiness.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications