Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Cancer Policy & Economics Conference: Ensuring Quality and Equality of Treatment

24 Φεβ. 2015,Hotel Grande Bretagne

Ο καρκίνος δεν αποτελεί μόνο την κύρια θεραπευτική πρόκληση της κοινωνίας μας, ως μια από τις πιο σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες σε όλο τον κόσμο, αλλά παράλληλα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, εξαιτίας της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης που έχει η νόσος στις δαπάνες υγείας. Στις επόμενες δεκαετίες, οι αλλαγές στα ποσοστά καρκίνου που σχετίζονται με τις δημογραφικές αλλαγές στην ΕΕ αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων διαγνώσεων καρκίνου κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα όπως και στην ΕΕ, ο καρκίνος προβλέπεται να γίνει η κύρια αιτία θανάτου κατά την επόμενη δεκαετία, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης για τη φαρμακευτική βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην υιοθέτηση νέων πολιτικών και οικονομικών προσεγγίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο με την προώθηση καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων και την εντατικοποίηση της έρευνας για την πρόληψη του καρκίνου, με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του συστήματος υγείας, αλλά και την βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://cancerconference.boussiasconferences.gr

Προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications