Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Environmental Awards 2014

18 Δεκ. 2013,Αθήνα

Για 2η χρονιά, τα Εnvironmental Awards αξιολογούν, επιβραβεύουν και αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες ή πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα. Διεκδικήστε τη δική σας διάκριση, δηλώνοντας συμμετοχή στις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.environmentalawards.gr

Σχετικά συνέδρια

20 Δεκ. 2016
17 Δεκ. 2014
18 Δεκ. 2012
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications