Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Business IT Excellence (BITE) Awards 2012

3 Ιούλ. 2012,Hotel Grande Bretagne

Πρόκειται για την επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών έργων και πρωτοβουλιών στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο θεσμός διοργανώνεται από τη Boussias Communications, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.businessitawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications