Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Καλές πρακτικές Αειφόρου Ανάπτυξης 2011

11 Απρ. 2011,PARK Hotel Athens

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποκτά όλο και σημαντικότερη θέση στην ατζέντα των επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της βαριάς βιομηχανίας. Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθεί η έμφαση που δίνεται από τις εταιρείες στον τομέα του Sustainability και ο βαθμός που αυτή έχει επηρεαστεί από τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, καθώς επίσης να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες τάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Για τον λόγο αυτό, το συνέδριο θα βασιστεί αποκλειστικά σε παρουσιάσεις σχετικών Καλών Πρακτικών ΒιώσιμηςΑνάπτυξης από εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απευθύνεται σε στελέχη του χώρου της Εταιρικής Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας, Marketing, Συμβούλους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://csr-bestpractices.boussiasconferences.gr/

Ομιλητές

Karen Hamilton
Karen Hamilton Vice President Sustainability, Unilever
Neven Marinovic
Neven Marinovic Executive Director, SMart Kolektiv
Εμμανουήλ  Περάκης
Εμμανουήλ Περάκης Διευθύνων Εταίρος, Stream Management
Δημήτρης Καραβέλλας
Δημήτρης Καραβέλλας Γενικός Διευθυντής, WWF Hellas
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications