Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

IT Service Management Conference '10

27 Απρ. 2010,Αμφιθέατρο OTEAcademy

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό itSMF Hellas, απαντά στη σύγχρονη ανάγκη για συνολική και αποτελεσματική διαχείριση των Yπηρεσιών Πληροφορικής, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης ΙΤ, την καλύτερη ευθυγράμμιση με το business και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΙΤ στην ειχειρησιακή αξία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://itsmc.boussiasconferences.gr/

Διεθνείς ομιλητές

Ivor   Macfarlane
Ivor Macfarlane "Eυαγγελιστής του IT Service Management", σύμβουλος και εκπαιδευτής
Jan van  Bon
Jan van Bon "Ένας από τους κινητήριους μοχλούς του ITSM"
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications