Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010

15 Μάρ. 2010,Αμφιθέατρο OTEAcademy

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι τάσεις του τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το συνέδριο θα έχει εντελώς πρακτικό χαρακτήρα, αφού θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας από εταιρείες στην Ελλάδα στις ενότητες Διοίκηση, Περιβάλλον, Κοινωνία, Εργασιακό Περιβάλλον, Marketing, Πωλήσεις, Προμήθειες, Παγκόσμιες Τάσεις σε όλες τις παραπάνω ενότητες. Απευθύνεται σε στελέχη του χώρου της Εταιρικής Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας, Marketing, HR, Συ!βούλους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://csr-bestpractices.boussiasconferences.gr

Διεθνείς ομιλητές

Ramon  Arratia
Ramon Arratia European Sustainability Director, InterfaceFLOR
Sharon  Jackson
Sharon Jackson Director - Carlton Consultancy Ltd and Associate Faculty - Cranfield School of Management
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications