Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Banking on Greece, Maximising opportunities for growth and expantion

2 Ιούλ. 2008 Banker's Review

Στρατηγικό τραπεζικό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα

Στρατηγικό τραπεζικό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Επίσημες εκδόσεις τα περιοδικά «The Banker» και «Banker's Review»
www.bankingongreece.gr

H Financial Times Global Events, σε συνεργασία με την Boussias Communications, διοργανώνουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το στρατηγικό Συνέδριο με τίτλο: «Banking on Greece», στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Συνέδριο «Banking on Greece» συγκεντρώνει σημαντικά τοπικά και διεθνή στελέχη, decision makers και experts οι οποίοι αναλύουν και αξιολογούν τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσονται οι κλάδοι των χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς και την προοπτική τους για περαιτέρω επενδύσεις και επέκταση.

Το Συνέδριο εξετάζει και αναλύει κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα, όπως:

 • Εξελίξεις της Ελληνικής Οικονομίας και η επίδρασή τους στον Κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση σημαντικών αγορών του ελληνικού Τραπεζικού Κλάδου
 • Τα επόμενα βήματα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και τα κριτήρια επενδύσεων των διεθνών επενδυτών Διεθνής επέκταση στη Ν.Α. Ευρώπη και άλλες χώρες
 • Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 – 2013 και οι ευκαιρίες που διαγράφονται για την τραπεζική ανάπτυξη
 • Οι προοπτικές που προσφέρει η χρηματοδότηση προγραμμάτων ΣΔΙΤ και οι τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό του Υπουργείου
 • Οι στρατηγικές διεύρυνσης των Κεφαλαιαγορών και η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στη Ν.Α. Ευρώπη

Στους επιβεβαιωμένους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται οι:

 • Γιώργος Αλογοσκούφης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
 • Γιώργος A. Προβόπουλος, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος
 • Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος, Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Αλέξης Πιλάβιος, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Debora Revoltella, Chief Economist CEE, UniCredit Group
 • Stere Farmache, Chairman & CEO, Bucharest Stock Exchange
 • Hüseyin Erkan, Chairman & CEO, Istanbul Stock Exchange
 • Bistra Ilkova, Chief Executive Officer, Bulgarian Stock Exchange
 • Λεωνίδας Κορρές, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Επίσημες εκδόσεις του στρατηγικού αυτού συνεδρίου είναι το διεθνούς κύρους τραπεζικό περιοδικό των Financial Times «The Banker» και το μοναδικό Ελληνικό περιοδικό, αποκλειστικά για το τραπεζικό management Banker’s Review της Boussias Communications.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.bankingongreece.gr

Για την Boussias Communications

Η Boussias Communications είναι ο Οργανισμός Επικοινωνίας με 25ετή παρουσία και τη μεγαλύτερη αποδοχή στις αγορές του marketing, της διαφήμισης, των media, των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εταιρεία εκδίδει τα περιοδικά Banker’s Review, Marketing Week, Netweek, HR Professional, Customer Management, Sales Management,Marketing Guide, καθώς και τα ημερήσια ηλεκτρονικά newsletters Daily Fax και Net Fax. Έχει δε διοργανώσει πάνω από 100 συνέδρια τα τελευταία 7 χρόνια, μεταξύ των οποίων το καθιερωμένο, ετήσιο Bank Management Conference.

Για περισσότερες πληροφορίες
Χάρης Πορέτσης, τηλ. 210 661 77 77 (εσωτ. 102), poretsis@boussias.com

« 1 2 »
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications