Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Προσεχή συνέδρια
23 Νοε. 2017
Διοργανωτής: Plant
Online Registration
27 Νοε. 2017
Διοργανωτής: Net Week
Online Registration

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
21 Νοε. 2017
Διοργανωτής: Hotel & Restaurant
21 Νοε. 2017
Διοργανωτής: HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications