Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Προσεχή συνέδρια
9 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: Marketing Week
Online Registration
10 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: HR Professional
Online Registration | Live Broadcasting

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications