Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Προσεχή συνέδρια
13 Δεκ. 2018
Διοργανωτής: Marketing Week
13 Δεκ. 2018
Διοργανωτής: Banker's Review
Ιαν. 2019
Διοργανωτής: Marketing Week

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
12 Δεκ. 2018
Διοργανωτής: Plant
12 Δεκ. 2018
Διοργανωτής: Marketing Week

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications