Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

Προσεχή συνέδρια
5 Οκτ. 2020
Διοργανωτής: Hotel & Restaurant
Online Registration
8 Οκτ. 2020
Διοργανωτής: Build

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
1 Οκτ. 2020
Διοργανωτής: Marketing Week
30 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: Marketing Week

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications