Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Προσεχή συνέδρια
25 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: HR Professional
| Live Broadcasting
28 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: Marketing Week
Online Registration
28 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: Net Week
Online Registration | Live Broadcasting

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
24 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: Marketing Week
23 Σεπ. 2020
Διοργανωτής: Plant
| Live Broadcasting

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications