Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Προσεχή συνέδρια
16 Οκτ. 2018
Διοργανωτής: HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
15 Οκτ. 2018
Διοργανωτής: Hotel & Restaurant
12 Οκτ. 2018
Διοργανωτής: Plant
10 Οκτ. 2018
Διοργανωτής: HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications