Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Προσεχή συνέδρια
20 Μάρ. 2019
Διοργανωτής: Plant
Online Registration
21 Μάρ. 2019
Διοργανωτής: HR Professional
Online Registration

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
14 Μάρ. 2019
Διοργανωτής: Net Week
13 Μάρ. 2019
Διοργανωτής: Plant

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications