Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Προσεχή συνέδρια
26 Ιούν. 2017
Διοργανωτής: Net Week
27 Ιούν. 2017
Διοργανωτής: Net Week
Online Registration
27 Ιούν. 2017
Διοργανωτής: Hotel & Restaurant
Online Registration

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
22 Ιούν. 2017
Διοργανωτής: Net Week
Παρουσιάσεις ομιλητών

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications