Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Προσεχή συνέδρια
27 Μάρ. 2017
Διοργανωτής: Net Week
Online Registration
29 Μάρ. 2017
Διοργανωτής: Marketing Week
Online Registration

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
23 Μάρ. 2017
Διοργανωτής: Marketing Week
21 Μάρ. 2017
Διοργανωτής: Net Week
21 Μάρ. 2017
Διοργανωτής: Hotel & Restaurant

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications