Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Συνέδρια του HR Professional

Προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

10 Οκτ. 2018
Δείτε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications