Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Συνέδρια του HR Professional

Προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

2 Ιούλ. 2019
Δείτε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications