Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέδρια του HR Professional

Προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

Δείτε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications