Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Συνέδρια του Hotel & Restaurant

Προηγούμενα συνέδρια του Hotel & Restaurant

13 Δεκ. 2016
Δείτε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του Hotel & Restaurant

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications