Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Είσοδος Χρήστη

Συνέδρια του HR Professional

  • Επόμενο συνέδριo του HR Professional
    Digi HR 2020

Προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

14 Οκτ. 2020
Δείτε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του HR Professional

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications