Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Προσεχή συνέδρια
21 Νοε. 2019
Διοργανωτής: Marketing Week
21 Νοε. 2019
Διοργανωτής: Banker's Review
26 Νοε. 2019
Διοργανωτής: Marketing Week
Online Registration

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Προηγούμενα συνέδρια
19 Νοε. 2019
Διοργανωτής: Hotel & Restaurant
19 Νοε. 2019
Διοργανωτής: Marketing Week
15 Νοε. 2019
Διοργανωτής: Marketing Week

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications