Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Όλα τα προηγούμενα συνέδρια του Hotel & Restaurant

13 Δεκ. 2016
6 Απρ. 2016
12 Μάρ. 2015
8 Απρ. 2014

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications