Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ

Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ

Το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί από το 1997 τη μοναδική έκδοση στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων στον κλάδο των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους στοιχεία αλλά και το δίκτυο των καταστημάτων τους.

Αποκτήστε το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ

Προφίλ έκδοσης

Κυκλοφορία: Ετήσια έκδοση
Εκτύπωση: Τετράχρω΅η
Μέγεθος: 23cm X 30cm
Τιράζ: 2.500 τεύχη

Προφίλ αναγνωστών

To Πανόρα΅α των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ διαβάζεται από:

 • Ιδιοκτήτες και υψηλόβαθ΅α στελέχη των επιχειρήσεων σούπερ ΅άρκετ (διευθύνοντες συ΅βούλους, αγοραστές, υπεύθυνους ΅άρκετινγκ κλπ).
 • Ιδιοκτήτες και στελέχη των βιο΅ηχανικών, εισαγωγικών και διανε΅ητικών εταιρειών, που αποτελούν τους ση΅αντικότερους προ΅ηθευτές των αλυσίδων.
 • Στελέχη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (συ΅βούλων επιχειρήσεων, ερευνών, τεχνολογίας κλπ), εξοπλισ΅ού καταστη΅άτων κλπ.
 • Στελέχη τραπεζών, δη΅οσίων οργανισ΅ών κλπ.

Το Πανόρα΅α των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί πηγή πληροφόρησης για τα αρ΅όδια υπουργεία και την πανεπιστη΅ιακή κοινότητα σε θέ΅ατα που αφορούν στο λιανε΅πόριο τροφί΅ων και τον κλάδο των σούπερ ΅άρκετ γενικότερα.

Στο Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ Νο 24 παρουσιάζονται

 • Τα οικονομικά μεγέθη και οι δείκτες του συνόλου σχεδόν των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που δημοσιεύουν ισολογισμό.
 • Η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, βάσει της οποίας διαμορφώνονται οι προοπτικές για τις επιμέρους επιχειρήσεις αλλά και την ανάπτυξη του κλάδου στο σύνολό του.
 • Η εξέλιξη του δικτύου καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας.
 • Οι σημαντικότερες εξελίξεις στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπως καταγράφηκαν από τους ειδικούς συντάκτες της έκδοσης.
 • Οι εξελίξεις στις σημαντικότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους ομίλους αγορών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
 • Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, καθώς και αναλύσεις που αφορούν στις εξελίξεις κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 • Ευρετήριο επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ με τα πλήρη στοιχεία των κυριότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στην ελληνική αγορά.

Και με CD-ROM

Τα στοιχεία των ισολογισμών των σούπερ μάρκετ και το δίκτυο των καταστημάτων τους ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας περιλαμβάνονται και σε CD-ROM, που διατίθεται μαζί με το Πανόραμα.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications