Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Συνέδρια του Marketing Week

  • Επόμενο συνέδριo του Marketing Week
    IMC 2018

Προηγούμενα συνέδρια του Marketing Week

Δείτε όλα τα προηγούμενα συνέδρια του Marketing Week

Online Registration : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast on Demand : Broadcast on Demand Live Broadcast : Live Broadcast

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications