Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Είσοδος Χρήστη

Waste & Recycling Awards 2017 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και οργανισμών για την ελαχιστοποίηση, την αποτελεσματική διαχείριση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους ή για τις επιτυχημένες πρακτικές για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που έχουν υλοποιήσει.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wasterecyclingawards.gr

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications