Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Είσοδος Χρήστη

Agritech Challenge Awards 2019 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα 1st Agritech Challenge Awards είναι τα βραβεία τεχνολογικής καινοτομίας, που διοργανώνει η εταιρεία αγροτεχνολογίας Corteva Agriscience™ για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.agritechchallengeawards.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications