Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Είσοδος Χρήστη

4th Ship IT Conference

26 Σεπ. 2018,Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς)

Ένα Συνέδριο για τις βέλτιστες πρακτικές στο Management των ναυτιλιακών και εφοπλιστικών εταιρειών σε συνεγασία με τον Σύνδεσμο Διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής εταιρειών Ναυτιλίας, την AMMITEC.

Περισσότερες πληροφορίες: http://shipit.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=1&la=2

Σχετικά συνέδρια

28 Σεπ. 2020
26 Σεπ. 2019
27 Σεπ. 2017
29 Σεπ. 2016
30 Σεπ. 2015
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications