Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Είσοδος Χρήστη

Sponsorship Marketing Conference

28 Μάρ. 2008,King George Palace

Για πρώτη φορά, το περιοδικό Marketing Week διοργανώνει ένα συνέδριο αφιερωμένο στη δυναμική και τις ευκαιρίες που διαθέτει η ελληνική αγορά στον τομέα των χορηγιών. Η ημερίδα θα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα από τον καλλιτεχνικό, Μ.Μ.Ε και αθλητικό τομέα. Στόχος του συνεδρίου είναι η εξέταση των διεθνών τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του sponsorship marketing καθώς και η συζήτηση για την προοπτική του κλάδου στην χώρα μας.

Ενημερωθείτε σήμερα για τους διεθνείς ομιλητές, αλλά και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο: www.sponsorshipmarketing.gr

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sponsorshipmarketing.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications