Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

Είσοδος Χρήστη

IMPACT BITE (Business IT Excellence) Awards 2020 - Ceremony

23 Σεπ. 2020,Varibobi Club
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα βραβεία-θεσμός του Business Technology, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιρειών, senior στελεχών και του συνόλου της αγοράς ΙCT, αναδεικνύουν τους οργανισμούς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ με καινοτόμους τρόπους προκειμένου να προσφέρουν επιχειρηματική αξία. Η τελετή απονομής των βραβείων κάθε χρόνο παρακολουθείται από περισσότερα από 400 στελέχη επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.businessitawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications