Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Energy Efficiency Conference 2019

Στο καθιερωμένο πλέον συνέδριο για την ενεργειακή απόδοση σε κτιριακά συγκροτήματα, λιανεμπόριο και βιομηχανία, το Energy Efficiency Conference, αναδεικνύονται καινοτόμες πρακτικές, υπηρεσίες και προϊόντα που αποσκοπούν στη βέλτιστη/αποδοτική διαχείριση ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.energyefficiencyconference.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications