Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Είσοδος Χρήστη

The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges

2 Δεκ. 2017,Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ

Το «The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges» διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Health Daily. Θα εστιάσει στις πολιτικές υγείας της Κύπρου και συγκεκριμένα στις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις στο χώρο της Υγείας αλλά και στις δομικές - αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.healthcareconferencecy.com/

Προσεχή συνέδρια του Health Daily

19 Οκτ. 2020
Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications