Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

TV & Video conference '17

17 Νοε. 2017,Sofitel Athens Airport

Το συνέδριο θα εξετάσει καίρια ζητήματα όπως: τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου, τόσο σε audience και target groups όσο και σε περιεχόμενο και πλατφόρμες. την καινοτομία στην τηλεοπτική διαφήμιση, καθώς το 'σποτ' εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες όπως branded content, product placement αλλά και cross- platform συμφωνίες, με άξονα χρήση webTV, mobile marketing και social media. Το ρευστό ψηφιακό περιβάλλον όπου κανάλια και νέοι παίκτες ανταγωνίζονται για μερίδιο δαπάνης πάνω σε νέα δεδομένα δημιουργικότητας, κάλυψης και κόστους. τα κρίσιμα θέματα του multiscreen broadcasting / distribution όπως οι μετρήσεις, οι απαραίτητες δεξιότητες και η τεχνολογική υποδομή.

Περισσότερες πληροφορίες: http://tvandvideoconference.boussiasconferences.gr

Σχετικά συνέδρια

15 Νοε. 2019
27 Νοε. 2015
29 Νοε. 2013
11 Νοε. 2011
12 Νοε. 2010
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications