Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Athens Biotechnology Conference

3 Δεκ. 2015,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Στόχος του συνεδρίου είναι να τεθεί στο επίκεντρο του διαλόγου η Βιοτεχνολογία και να μελετηθούν οι προοπτικές που αυτή προσφέρει για τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, θα διερευνηθούν παράμετροι όπως η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας και φαρμακευτικής βιομηχανίας, τα κλινικά και τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη συγκρότηση ενός θεσμικού πλαισίου που θα προάγει τη χρήση της βιοτεχνολογίας στον τομέα της Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://biotechnologyconference.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=1&la=1

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications