Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Νοσοκομείο, Φάρμακο και Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 2020

1 Οκτ. 2020,Live Online & Interactive

Το συνέδριο αποτελεί ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hospitalmedicine.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications